Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  15.06.2023.
  Projekta nosaukums, fonds, Nr.: Pašvaldības autoceļa posma pārbūve labākai piekļuvei jūrai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, 21-08-FL04-F043.0205-000005 Projekta īstenotājs: Talsu novada pašvaldība Projekta vadītājs un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  10.05.2023.
  Projekta nosaukums, fonds, Nr. Zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumi 2023. gadā Talsu novadā Valsts zivju fonds Projekta Nr.23…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.03.2023.
  Projekta nosaukums, fonds, Nr. Meža dienas 2022     Projekta īstenotājs Talsu novada pašvaldība Projekta vadītājs un speciālists Katrīne Megne Atbildīgās un sadarbības iestādes Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) Mērķi un uzdevumi …
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.03.2023.
  Projekta nosaukums, fonds, Nr. Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošana 2. kārta   Projekta īstenotājs Talsu novada pašvaldība Projekta vadītājs un speciālists Jolanta Skujeniece Atbildīgās un sadarbības iestādes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.03.2023.
  Projekta nosaukums, fonds, Nr. Pievedceļa ar automašīnu stāvvietām pārbūve Nr.21-08-FL06-F043.0206-000002 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds Projekta īstenotājs Talsu novada pašvaldība Projekta vadītājs un speciālists Projekta vadītāja…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.03.2023.
  Projekta nosaukums, fonds, Nr.  “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā”, ERAF, projekta Nr.9.3.1.1/19/I/038 Projekta īstenotājs Talsu novada pašvaldība Projekta vadītājs un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  08.03.2023.
  Projekta nosaukums, fonds, Nr. Piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumi Mērsraga novadā   Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, Nr. 21-08-FL06-F043.0206-000004 Projekta īstenotājs Talsu novada pašvaldība Projekta vadītājs un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.01.2023.
  Projekta nosaukums, fonds, Nr. Ceļa seguma atjaunošana – uzlabota piekļuve piekrastes kultūras mantojumam „Talsu novada pašvaldības autoceļa „Maizītes – Dimbas – Pindari seguma pārbūve” Nr.21-08-FL06-F043.0207-000002 Eiropas Jūrlietu un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  „Kurzeme visiem”, Nr.9.2.2.1/15/I/004 Projekta mērķis: palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta īstenotājs: …
  Statuss:
  Noslēdzies
  31.12.2022.
  Projekta nosaukums, fonds, Nr. Taimiņu mazuļu smoltu ielaišana publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu papildināšanai Rojas upē     Projekta īstenotājs Talsu novada pašvaldība Projekta vadītājs un speciālists…