Statuss:
Noslēdzies

Projekta nosaukums
„Valgalciema atpūtas vietas labiekārtojuma atjaunošana”

Fonds, Nr.
Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonds, Nr.22-08-FL06-F043.0206-000004

Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība

Projekta vadītājs un speciālists
Signe Klismeta tel.25699448, e-pasts signe.klismeta@talsi.lv

Atbildīgās un sadarbības iestādes
Lauku atbalsta dienests

Darbu veicēji
Būvprojekta izstrāde: SIA „Ruber”
Būvdarbu veicējs: SIA „Kalvas”
Būvuzraugs: SIA „3D Solution”

Mērķi un uzdevumi
Saudzēt piekrastes dabas resursus, lai novērstu krasta kāpas erozijas attīstību, nodrošinātu drošu visiem apmeklētājiem pieejamu vidi Valgalciema pludmalē. Pastaigu laipa uz jūru būs pieejama visiem Valgalciema iedzīvotājiem un apmeklētājiem. Laipa būs ērta arī apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, kuri vēlās nokļūt līdz pludmalei, bet smalko kāpu smilšu dēļ, nokļūšana pie jūras ir apgrūtināta.  

Kopējās izmaksas: EUR  48 411,81

Īstenošanas laiks: 12.05.2023–30.09.2023.

Publicitāte: https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/atjaunos-pastaigu-laipu-uz-valgalciema-jurmalu

Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
Leader logo mini

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests