Kārtējo komiteju sēžu grafiks
 

Datums Sēdes nosaukums Laiks
SEPTEMBRIS    
13. septembris Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.00
14. septembris Attīstības komitejas sēde 9.00
20. septembris Finanšu komitejas sēde 9.00
28. septembris Domes sēde 9.00
OKTOBRIS    
11. oktobris Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.00
12. oktobris Attīstības komitejas sēde 9.00
18. oktobris Finanšu komitejas sēde 9.00
26. oktobris Domes sēde 9.00
NOVEMBRIS    
15. novembris Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.00
16. novembris Attīstības komitejas sēde 9.00
22. novembris Finanšu komitejas sēde 9.00
30. novembris Domes sēde 9.00