Kārtējo komiteju sēžu grafiks
 

Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

MAIJS

 

 

10. maijs

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.00

11. maijs

Attīstības komitejas sēde

9.00

17. maijs

Finanšu komitejas sēde

9.00

25. maijs

Domes sēde

9.00

JŪNIJS

 

 

14. jūnijs

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.00

15. jūnijs

Attīstības komitejas sēde

9.00

21. jūnijs

Finanšu komitejas sēde

9.00

29. jūnijs

Domes sēde

9.00

JŪLIJS

 

 

12. jūlijs

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.00

13. jūlijs

Attīstības komitejas sēde

9.00

19. jūlijs

Finanšu komitejas sēde

9.00

27. jūlijs

Domes sēde

9.00