Lai veicinātu harmoniski attīstītu pilsētvidi un novada teritoriju, nodrošinot Talsu novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšanu, pašvaldība ir izstrādājusi un noteikusi jaunas reklāmas izvietošanas un ekspluatācijas prasības publiskās vietās, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

2022. gada 31. decembrī ir stājušies spēkā saistošie noteikumi „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un nodevas piemērošanas kārtību Talsu novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka:

 • reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanas ekspluatācijas un demontāžas kārtību;
 • reklāmas atļaujas izsniegšanas un grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību;
 • afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību;
 • reklāmas izvietošanas uzraudzību un kontroli;
 • Talsu novada pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publiskām vietām Talsu novada teritorijā, apmērus, nodevas maksāšanas kārtību un nodevas maksātājus.

Saistošo noteikumu izpildi un kontroli nodrošina Talsu novada būvvalde.

Kas jāievēro reklāmdevējiem?

Talsu novada būvvalde vērš uzmanību, ka reklāmas izvietošanas atļaujas, kas izsniegtas līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām. Reklāmas, kas saskaņotas bez termiņa, ir jāsaskaņo no jauna atbilstoši normatīvo aktu un noteikumu prasībām vai jādemontē divu gadu laikā no jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Līdz ar jauno saistošo noteikumu pieņemšanu spēku ir zaudējuši:

 • Talsu novada domes 2019. gada 17. oktobra saistošie noteikumi Nr. 31 „Par reklāmas, afišu un plakātu izvietošanu publiskās vietās un skatlogu noformēšanas kārtību Talsu novadā”;
 • Talsu novada domes 2016. gada 11. augusta saistošie noteikumi Nr. 17 „Par pašvaldības nodevām par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā”;
 • Rojas novada domes 2011. gada 16. augusta saistošie noteikumi Nr. 17 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Rojas novada teritorijā un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību”;
 • Dundagas novada domes 2010. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 19 „Par pašvaldības nodevām par reklāmas, afišu, sludinājumu izvietošanu publiskās vietās Dundagas novadā”;
 • Mērsraga novada domes 2011. gada 15. marta saistošie noteikumi Nr. 12/2011 „Par pašvaldības nodevām tirdzniecībai un reklāmas izvietošanai publiskās vietās Mērsraga novadā”.

Lai Talsu novada teritorijā varētu izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, ir jāsaņem Talsu novada būvvaldes atļauja.

Saskaņojums nepieciešams arī plānojot izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, tīkla reklāmu vai reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās.

Lai saņemtu reklāmas izvietošanas atļauju, būvvaldē ir jāiesniedz:

Lai saņemtu reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņas vai reklāmas atļaujas  pagarinājumu, Būvvaldē ir jāiesniedz:

Iesniegumus un reklāmas projektus Būvvalde izskata 7 darba dienu laikā, bet, ja nepieciešams arī Kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums – 10 darba dienu laikā un pieņem lēmumu izsniegt reklāmas izvietošanas atļauju vai to atteikt.

Izkārtņu un reklāmu saskaņošana un reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšana ir bez maksas. Ja reklāma ir reklāmas nodevas objekts (izņemot izkārtnes), pirms reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājums.

Dokumentu iesniegšana/saņemšana:

 • elektroniski parakstītus dokumentus nosūtot uz e-pastu: buvvalde@talsi.lv;
 • klātienē Talsu novada Būvvaldē, Kareivju ielā 7, 1. korpusā, vai Talsu novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, 2. korpusā;
 • pa pastu, adresējot Talsu novada Būvvaldei, Kareivju ielā 7, Talsi, LV-3201.

Reklāmas izvietošanas kārtību un nodevas apmaksas kārtību Talsu novadā nosaka:

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 51 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un nodevas piemērošanas kārtību Talsu novadā”,

Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”.

Papildu informācijai:

  Inese Bērziņa

  Vides dizainere - Kabinets: 104. / 1. korpuss, 1. stāvs
  inese.berzina [at] talsi.lv