Talsu novada domes sēdes

2024. gada 11. jūlijā plkst. 10.00

(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:

 

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Lemjošā daļa

1.

Par Talsu novada pašvaldībā plānotajiem Eiropas Savienības projektiem un to finansējumu 2024. un 2025.gadā

Jekaterina Lola, Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāja

2.

Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 13. decembra lēmumā  Nr. 466 Par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu kataloga apstiprināšanu” un Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 12. marta lēmumā Nr. 71 Par Talsu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes amatu kataloga apstiprināšanu”

Inga Purviņa, Administratīvā departamenta vadītāja

3.

Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 13. decembra lēmumā Nr. 466 Par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu kataloga apstiprināšanu” (izglītības iestādes)

Inga Purviņa, Administratīvā departamenta vadītāja

4.

Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 13. decembra lēmumā Nr. 466 Par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu kataloga apstiprināšanu” (Dundagas pagasta pārvalde)

Inga Purviņa, Administratīvā departamenta vadītāja

5.

Par Talsu novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un amata katalogu apstiprināšanu

Inga Purviņa, Administratīvā departamenta vadītāja

6.

Par grozījumu Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 10. aprīļa lēmumā Nr. 106 Par grozījumu Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra lēmumā Nr. 30 Par Talsu novada pašvaldības rīcības plāna apstiprināšanu”

 

Jekaterina Lola, Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāja

Papildu darba kārtība
7. Par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos iecelšanu amatā Inga Purviņa, Administratīvā
departamenta vadītāja

 

2024. gada komiteju un domes kārtējo sēžu grafiks 

(saskaņā ar 30.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Talsu novada pašvaldības nolikums”)

JANVĀRIS

10. janvāris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11. janvāris

9.00

Attīstības komitejas sēde

17. janvāris

9.00

Finanšu komitejas sēde

25. janvāris

9.00

Domes sēde

FEBRUĀRIS

14. februāris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

15. februāris

9.00

Attīstības komitejas sēde

21. februāris

9.00

Finanšu komitejas sēde

29. februāris

9.00

Domes sēde

MARTS

13. marts

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

14. marts

9.00

Attīstības komitejas sēde

20. marts

9.00

Finanšu komitejas sēde

28. marts

9.00

Domes sēde

APRĪLIS

10. aprīlis

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11. aprīlis

9.00

Attīstības komitejas sēde

17. aprīlis

9.00

Finanšu komitejas sēde

25. aprīlis

9.00

Domes sēde

MAIJS

15. maijs

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

16. maijs

9.00

Attīstības komitejas sēde

22. maijs

9.00

Finanšu komitejas sēde

30. maijs

9.00

Domes sēde

JŪNIJS

12. jūnijs

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

13. jūnijs

9.00

Attīstības komitejas sēde

19. jūnijs

9.00

Finanšu komitejas sēde

27. jūnijs

9.00

Domes sēde

JŪLIJS

9. jūlijs

9.00

Attīstības komitejas sēde

10. jūlijs 9.00 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

17. jūlijs

9.00

Finanšu komitejas sēde

25. jūlijs

9.00

Domes sēde

AUGUSTS

13. augusts

9.00

Attīstības komitejas sēde

14. augusts

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

21. augusts

9.00

Finanšu komitejas sēde

29. augusts

9.00

Domes sēde

SEPTEMBRIS

10. septembris

9.00

Attīstības komitejas sēde

11. septembris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

18. septembris

9.00

Finanšu komitejas sēde

26. septembris

9.00

Domes sēde

OKTOBRIS

15. oktobris

9.00

Attīstības komitejas sēde

16. oktobris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

23. oktobris

9.00

Finanšu komitejas sēde

31. oktobris

9.00

Domes sēde

NOVEMBRIS

12. novembris

9.00

Attīstības komitejas sēde

13. novembris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

20. novembris

9.00

Finanšu komitejas sēde

28. novembris

9.00

Domes sēde

DECEMBRIS

3. decembris

9.00

Attīstības komitejas sēde

4. decembris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11. decembris

9.00

Finanšu komitejas sēde

19. decembris

9.00

Domes sēde