Kontakti

PROJEKTS

Talsu novada pašvaldības dome
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas Nr. 1
10.05.2023. plkst. 09.00
(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:

Talsos

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Lemjošā daļa

 

Par komitejas vadītāja ievēlēšanu

Eva Kārkliņa, Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

 

Par komitejas vadītāja vietnieka ievēlēšanu

Eva Kārkliņa, Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

1.

Bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Talsu novadā

Doloresa Lepere, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore

2.

Par Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” attīstības plānu 2023.-2026. gadam

Ilze Solovjova, Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja

3.

Par Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta” attīstības plānu 2023.-2025.gadam

Dina Spunde, Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes “Dārta” vadītāja

4.

Par Talsu novada Veselības veicināšanas programmas 2023.-2027. gadam apstiprināšanu

Tatjana Neilande, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas sabiedrības veselības speciāliste

5.

Par Sarmītes Grūbes iecelšanu Talsu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja amatā

Dace Vaļuka, Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste

6.

Par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm Talsu novada pašvaldības ārstniecības speciālista stipendiju piešķiršanai

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

7.

Par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai izglītības jomā

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

8.

Par finansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Talsu novadā 2023.gadā

Lienīte Krūzīte, Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste

9.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa atcelšanu

Gita Strazdiņa, Saimnieciskā nodrošinājumu nodaļas ēku pārvaldības daļas mājokļu jautājumu nekustamo īpašumu speciāliste dzīvojamo telpu jautājumos

10.

Par grozījumiem Talsu novada domes 2022.gada 7. decembra nolikumā “Talsu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Aldis Pinkens, Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

Informatīvā daļa

11.

Par kultūras, sporta un tūrisma funkciju īstenošanu

Aldis Pinkens, Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

 

Komitejas sastāvs

  • Sandra Pētersone;

  • Gundars Sebris;

  • Andis Āboliņš;

  • Dainis Karols;

  • Ilva Norenberga;

  • Antra Grūbe;

  • Kalvis Kalniņš;

  • Ieva Brūna;

  • Andra Grīvāne;

  • Oļegs Solovjovs.

Komitejas sekretāre: Jolanta Goba, tālrunis +371 29126171, e-pasts jolanta.goba@talsi.lv