Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

 


Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

 


Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”

 


Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumi Nr. 573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvaldes un sadales būvju būvnoteikumiem”

 


Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

 


Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”

 


Ministru kabineta 2014. gada 1. oktobra noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju noteikumi”