PROJEKTS

Talsu novada pašvaldības domes
Attīstības komitejas sēdes Nr.5
16.05.2024. plkst. 9.00
(sēde notiks attālināti Zoom platformā)

DARBA KĀRTĪBA:

 

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Informatīvā daļa

1.

Talsu novada lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemi iegūšanu īpašumā komisijas atskaite par 2023. gadu

Lauris Pīlēģis, Talsu novada lēmumu pieņemšanas par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas priekšsēdētājs

2.

Par saistošo noteikumu Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.20 Iedzīvotāju padomju nolikums”” izdošanu

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

3.

Par Dundagas ielas I kārtas realizācijas gaitu

Aiva Dimante, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja

4.

Par atkritumu šķirošanas laukuma izveidi Talsu pilsētā

Jānis Pauliņš, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieks vides pārvaldības jautājumos

  • Komitejas priekšsēdētājs:

  • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks

  • Komitejas sastāvs:

Andis Āboliņš

Andis Āboliņš

Talsu novada domes priekšsēdētājs
  • Komitejas sekretāre:

Elīna Grīnberga

Vecākā lietvede - Kabinets: 320. / 2. korpuss, 3. stāvs
elina.grinberga [at] talsi.lv