Kontakti

PROJEKTS

Talsu novada domes apvienotā
Attīstības komitejas un Finanšu komitejas ārkārtas sēde
23.05.2023. plkst. 9.00

(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:

Talsos

 1. Par SIA “Bio-enerģija” 2022. gada pārskatu
 2. Par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2022. gada pārskatu
 3. Par SIA “Kolkasrags” 2022. gada pārskatu
 4. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 2022. gada pārskatu
 5. Par SIA “Rojas DzKU” 2022. gada pārskatu
 6. Par SIA “Talsu namsaimnieks” 2022.  gada pārskatu
 7. Par SIA “Talsu ūdens” 2022. gada pārskatu
 8. Par SIA “Kolkas ūdens” 2022. gada pārskatu
 9. Par SIA “Mērsraga ūdens” 2022. gada pārskatu
 10. Par SIA “Ziemeļkurzeme” 2022. gada pārskatu
 11. Par SIA “Dundagas veselības centrs” 2022. gada pārskatu

 

Komitejas sastāvs

 • Ainis Stūrmanis, komitejas priekšsēdētājs
 • Aldis Pinkens, komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 • Gaidis Bērziņš
 • Andis Āboliņš
 • Lauris Pīlēģis
 • Māris Rozenbergs
 • Juzefa Kļava
 • Andis Astrātovs
 • Almants Kalniņš
 • Kalvis Kalniņš

Komitejas sekretāre: Elīna Grīnberga, tālrunis +371 27094996, e-pasts elina.grinberga@talsi.lv