Atrašanās vieta

Inženieru iela 60, Ventspils, LV–3601

Darbinieki

Juris Lācis

Valdes priekšsēdētājs - Inženieru iela 60, Ventspils
juris.lacis [at] ventspils.lv

Kristīna Bidzāne

Valdes locekle (Talsu filiāles vadītāja) - Stendes iela 1, Talsi
kristina.bidzane [at] ventspils.lv

Dainis Gīlis

Valdes loceklis - Inženieru iela 60, Ventspils
dainis.gilis [at] ventspils.lv

Edijs Ilziņš

Valdes loceklis - Inženieru iela 60, Ventspils
edijs.ilzins [at] ventspils.lv

Maija Bitmane

Galvenā medicīnas māsa Talsu filiālē - Stendes iela 1, Talsi
maija.bitmane [at] ventspils.lv

Gunita Rozefelde

Juriste Talsu filiālē - Stendes iela 1, Talsi
gunita.rozefelde [at] ventspils.lv

Agnija Šankova

Lietvede Talsu filiālē - Stendes iela 1, Talsi
talsuslimnica [at] ventspils.lv

Guna Bērziņa

Saimnieciskā dienesta vadītāja Talsu filiālē - Stendes iela 1, Talsi
guna.berzina [at] ventspils.lv

Talsu filiāles administrācija

Adrese: Stendes iela 1, Talsi, LV-3201
Tālrunis: +371 63291600
Uzņemšanas nodaļa: +371 63223350
Grāmatvedība: +371 63291600
Reģistratūra: +371 63259997

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601
Reģistrācijas numurs: 40003246194
PVN maksātāja numurs: 40003246194

Norēķinu konts:
A/S Swedbank, kods: HABALV22, Konts: LV71UNLA0028700609011