Atrašanās vieta

Inženieru iela 60, Ventspils, LV–3601

Talsu filiāles administrācija

Adrese: Stendes iela 1, Talsi, LV-3201
Tālrunis: +371 63291600
Uzņemšanas nodaļa: +371 63223350
Grāmatvedība: +371 63291600
Reģistratūra: +371 63259997

Rekvizīti
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Inženieru iela 60, Ventspils, LV – 3601
Vienotais reģ. Nr. 40003246194
A/S „Swedbanka”
Kods HABALV22
Konta Nr.LV46HABA0001402048260
PVN reģ. Nr. LV40003246194

2019. gada SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” gada pārskats

Juris Lācis

Valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 63622658
E–pasts:  juris.lacis@ventspils.lv

Dainis Gīlis

Valdes loceklis
Tālrunis: +371 63622658
E–pasts: dainis.gilis@ventspils.lv

Kristīne Bidzāne

Valdes locekle, Talsu filiāles vadītāja
Tālrunis: +371 63291600
E–pasts: kristina.bidzane@ventspils.lv

Edijs Ilziņš
E-pasts: edijs.ilzins@ventspils.lv

Kristīne Bidzāne

Valdes locekle, Talsu filiāles vadītāja
Tālrunis: +371 63291600
E–pasts: kristina.bidzane@ventspils.lv

Edijs Ilziņš

E-pasts: edijs.ilzins@ventspils.lv

Vitālijs Celms

Virsārsts Talsu filiālē
Tālrunis: +371 63291600
E–pasts: vitalijs.celms@ventspils.lv

Gunita Rozefelde

Juriste
Tālrunis: +371 63620982
E–pasts: gunita.rozefelde@ventspils.lv

Liene Lormane

Vadības asistente Talsu filiālē
Tālrunis: +371 63291600
E–pasts: liene.lormane@ventspils.lv

Maija Bitmane

Galvenā medicīnas māsa Talsu filiālē
Tālrunis:+371  63291600
E–pasts: maija.bitmane@ventspils.lv

Regīna Anspoka

Grāmatvede Talsu filiālē
Tālrunis: +371 63291600
E–pasts: regina.anspoka@ventspils.lv

Rūta Beķere

Statistiķe Talsu filiālē
Tālrunis: +371 63232369
E–pasts: ruta.bekere@ventspils.lv

Pauls Grīvans

Saimnieciskā dienesta vadītājs Talsu filiālē
Tālrunis: +371 63291600
E–pasts: pauls.grivans@ventspils.lv