Pieņemot ģimenē mājdzīvnieku, tā īpašnieks uzņemas pilnu atbildību par dzīvnieka labturības prasību ievērošanu un dzīvnieka turpmāko aprūpi.

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pienākumi:

  • Vakcinēt dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā
  • Nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus (tostarp ar smaku, riešanu vai gaudošanu)
  • Nodrošināt, lai dzīvnieks neapdraud cilvēkus un dzīvniekus
  • Savākt sava dzīvnieka ekskrementus
  • Nepieļaut dzīvnieka klaiņošanu
  • Sameklēt dzīvniekam citu īpašnieku, ja dzīvnieka turpmākā turēšana nav iespējama
  • Pēc dzīvnieka nāves nodrošināt tā apbedīšanu

Mājdzīvnieka īpašnieka tiesības un pienākumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 266 – Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai