Kustamās mantas izsoles

Izsolē kustamam īpašumam traktoram T-150 K (valsts reģistrācijas numurs T 1485 LD, izlaiduma gads 1990) noslēgts pirkuma līgums ar z/s „Mazpoļi”.
Izsolē kustamam īpašumam GAZ 53 (valsts reģistrācijas numurs AP 979) noslēgts pirkuma līgums ar fizisku personu.
Izsolē kustamam īpašumam GAZ 53 B (valsts reģistrācijas numurs CU 8109, izlaiduma gads 1979) noslēgts pirkuma līgums ar fizisku personu.
Izsolē kustamam īpašumam Ford Tourneo Connect (valsts reģistrācijas numurs GU 5731) noslēgts pirkuma līgums ar fizisku personu.

Nomas izsoles

Nomas izsolē telpai Nr. 001-80 (13,3 m2) Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā nepieteicās neviens pretendents.
Ūdenstilpes nomas konkursā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8854 016 0056,  „Mordangas –Kāņu ezers”, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr. 8854 016 0062)  100 m2 platībā noslēgts nomas līgums ar SIA „Dont Panic”.
Nomas izsolē garāžai Nr. 006 nekustamā īpašumā Ventspils ielā 21C, Sabilē, Talsu novadā  noslēgts nomas līgums ar fizisku personu.

Privatizācijas:

SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts īpašuma privatizāciju: 30.06.2021. noslēgts nekustamā īpašuma „Valku pagrabs” Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.88920120143, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 3500 EUR.