Kontakti

PROJEKTS

Talsu novada domes apvienotā
Attīstības komitejas un Finanšu komitejas ārkārtas sēde
23.05.2023. plkst. 9.00

(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:

Talsos

 1. Par SIA “Bio-enerģija” 2022. gada pārskatu
 2. Par SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” 2022. gada pārskatu
 3. Par SIA “Kolkasrags” 2022. gada pārskatu
 4. Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” 2022. gada pārskatu
 5. Par SIA “Rojas DzKU” 2022. gada pārskatu
 6. Par SIA “Talsu namsaimnieks” 2022.  gada pārskatu
 7. Par SIA “Talsu ūdens” 2022. gada pārskatu
 8. Par SIA “Kolkas ūdens” 2022. gada pārskatu
 9. Par SIA “Mērsraga ūdens” 2022. gada pārskatu
 10. Par SIA “Ziemeļkurzeme” 2022. gada pārskatu
 11. Par SIA “Dundagas veselības centrs” 2022. gada pārskatu

 

Komitejas sastāvs

 • Eva Kārkliņa, komitejas priekšsēdētāja
 • Māris Rozenbergs, komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 • Sandra Pētersone
 • Gundars Sebris
 • Ilva Norenberga
 • Lauris Pīlēģis
 • Aldis Pinkens
 • Juzefa Kļava
 • Andis Astrātovs
 • Oļegs Solovjovs
 • Dainis Karols
 • Ainis Stūrmanis
 • Antra Grūbe

Komitejas sekretāre: Jolanta Goba, tālrunis +371 29126171, e-pasts jolanta.goba@talsi.lv