Katru gadu Talsu novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa apmēru nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai paziņo līdz 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās adreses. Savukārt, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli pašvaldība publicē savā mājaslapā, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.
Saskaņā ar iepriekš minēto (likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1. punkta sestā daļa) darām zināmu, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta, ar dokumentiem var iepazīties Talsu novada pašvaldības Īpašumu un vides aizsardzības nodaļā Talsos, Kareivju ielā 7, 316. kabinetā, 2. korpusā, tālrunis +371 27292363.