Dokumenta nosaukums un numurs „Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas uzsākšanu Nr. 12-13/785”
Dokumenta izdošanas datums 18.02.2020.
NĪN maksātājs Staņislavs Jakubovskis
Dokumenta glabāšanas laiks 10 gadi

Ar minēto dokumentu Staņislavs Jakubovskis var iepazīties Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļu daļā Kareivju ielā 7, Talsos, 318. kab., tālrunis +371 27292363


Dokumenta nosaukums un numurs „Lēmums – izpildrīkojums” Nr. 4-22/72
Dokumenta izdošanas datums 08.07.2019.
NĪN maksātājs Gunārs Leja
Dokumenta glabāšanas laiks 10 gadi
Dokumenta nosaukums un numurs „Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi” Nr.12-13/2420
Dokumenta izdošanas datums 23.05.2019.
NĪN maksātājs Normunds Plucis
Dokumenta glabāšanas laiks 10 gadi

Ar minēto dokumentu Normunds Plucis var iepazīties Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļu daļā Kareivju ielā 7, Talsos, 318. kab., tālrunis +371 27292363

Dokumenta nosaukums un numurs „Lēmums – izpildrīkojums” Nr.4-22/28
Dokumenta izdošanas datums 19.03.2019.
NĪN maksātājs Jānis Gitendorfs
Dokumenta glabāšanas laiks 10 gadi

Ar minēto dokumentu Jānis Gitendorfs var iepazīties Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļu daļā Kareivju ielā 7, Talsos, 318. kab., tālrunis +371 27292363

Dokumenta nosaukums un numurs „Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi” Nr.12-13/3438
Dokumenta izdošanas datums 07.09.2018.
NĪN maksātājs Gints Valcis
Dokumenta glabāšanas laiks 10 gadi

Ar minēto dokumentu Gints Valcis var iepazīties Talsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļu daļā Kareivju ielā 7, Talsos, 318. kab., tālrunis +371 27292363.