Talsu novada teritorijas plānojums (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021. – Talsu, Sabiles, Stendes, Valdemārpils pilsētas, Abavas, Ārlavas, Balgales, Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes, Virbu pagasts) ar grozījumiem

Talsu novada teritorijas plānojums: Grafiskā daļa

Ar pilnu Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozījumu dokumentāciju var iepazīties www.geolatvija.lv.

Mērsraga novada teritorijas plānojums 2011. – 2023. gadam

Dundagas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojums no 2009. gada (Dundagas pagasts un Kolkas pagasts)