Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 2022. gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Talsu novadā”, Talsu novada pašvaldība publicē pašvaldībā reģistrētos asenizatorus, kas sniedz pakalpojumus Talsu novada teritorijā.

Nr.p.k. Asenizatora nosaukums Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese Kontaktinformācija Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta Reģistrācijas anulēšanas datums
1. SIA „TALSU ŪDENS" 49003000076 Raiņa iela 17, Talsi tālr. 63222216 info@talsuudens.lv Valdījumā esošās NAI novadā  
2. SIA „JANVĀRI" 41203014521 Brīvības iela 34, Talsi tālr. 63291020 info@janvari.lv SIA „Talsu ūdens" NAI, Ģibuļu pagasts, Pastende  
3. SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi" 41203006844 „Robežkalni", Kandavas pagasts, Tukuma novads tālr. 29181411 SIA_KKP@inbox.lv Valdījumā esošās NAI Tukuma novadā  
4. IK „Auto-U" 41202019432 „Ziedkalni", Lubes pag., Talsu novads tālr. 26405076
autou@inbox.lv
Pūņu NAI, Valdgales pagasts, Talsu novads  
5. SIA „Ziemeļkurzeme” 40003382317 Pils iela 5-3, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads      
6. SIA „Kolkas ūdens”          
7. SIA „Rojas DZKu"          
8. SIA „Bio VIDE" 54103126191 Terēzes iela 8-3, Rīga    

Aicinām atsaukties asenizācijas pakalpojumu sniedzējus, pieteikumu iesniedzot Talsu novada pašvaldības apmeklētāju apkalpošanas centrā, sūtot pa pastu (Talsu novada pašvaldībai,  Kareivju ielā 7, Talsos, LV- 3201), vai uz e-pastu pasts@talsi.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu.