2024

Publicēts 17.06.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 1. jūlijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu”.

Saistošo noteikumu projekts. Par kapsētu izveidošanu un pārvaldīšanu

 

Publicēts 13.06.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par atbalstu sportistiem un sporta komandām”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 27. jūnijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā”.

Saistošo noteikumu projekts. Par atbalstu sportistiem un sporta komandām

Publicēts 4.06.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 37 „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 18. jūnijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā”.

Grozījumu projekts. Braukšanas izdevumi

Paskaidrojuma raksts. Braukšanas izdevumi

Publicēts 17.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „„Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Talsu novada pašvaldības nolikums””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 31. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Pagasta pārvalžu apvienību izveide”.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts. Pagasta pārvalžu apvienību izveide

Publicēts 9.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 23. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai”.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts. Pabalsts aprūpes mājās pakalpojumam

Publicēts 7.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Iedzīvotāju padomju nolikums””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 21. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Iedzīvotāju padomju nolikums””.

Lēmumprojekts. Iedzīvotāju padomes

Grozījumi. Iedzīvotāju padomes

Publicēts 9.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par veselības aprūpes pabalstu”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 23. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Par veselības aprūpes pabalstu”.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts. Veselības aprūpes pabalsts

Publicēts 9.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 23. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts. Pabalsti izglītībai

Publicēts 7.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par materiālās palīdzības pabalstiem”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 21. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Par materiālās palīdzības pabalstiem”.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts. Par materiālās palīdzības pabalstiem

Publicēts 2.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Grozījums Talsu novada domes 2021 gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 16. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā””.

Saistošo noteikumu projekts. NĪN piemērošana

Paskaidrojuma raksts. NĪN piemērošana

Publicēts 2.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Talsu novadā””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 16. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Talsu novadā””.

Saistošo noteikumu projekts. NĪN maksāšanas kārtība

Paskaidrojuma raksts. NĪN maksāšanas kārtība

Publicēts 2.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 16. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā””.

Saistošo noteikumu projekts. NĪN atvieglojumu piešķiršana

Paskaidrojuma raksts. NĪN atvieglojumu piešķiršana

Publicēts 26.04.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 10. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Grozījumi Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība””.

Saistošo noteikumu projekts. Interešu izglītība

Paskaidrojuma raksts. Interešu izglītība

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts grozījumu Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Talsu novada pašvaldības nolikums” projekts. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 27. martam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt “Par grozījumu Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Talsu novada pašvaldības nolikums” projektu”.

Paskaidrojuma raksts. Interešu izglītība

Par Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.___ „Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu” apstiprināšanu

Lēmumprojekts

Saistošie noteikumi

1. pielikums

Talsu novada domes priekšsēdētāja ievadziņojums un paskaidrojuma raksts

09.01.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024.gada 23. janvārim), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”.

Saistošo noteikumu projekts

2023

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta 3. daļu tiek publicēts saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2023.-2027. gadam” projekts un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļus iesniegt līdz 2023. gada 18. janvāra plkst. 17.00, tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv ​vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā jānorāda nosaukums “Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā”. Pēc norādītā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

Saistošo noteikumu “Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2023.-2027. gadam” projekts

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta 3.daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par kārtību, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana,  piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Talsu novada pašvaldību tirgus noteikumus” un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļus iesniegt līdz 2023.gada 18.aprīļa plkst.17.00 tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā jānorāda nosaukums „Par kārtību, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana,  piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Talsu novada pašvaldību tirgus noteikumus”. Pēc noteiktā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

Saistošo noteikumu projekts

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta 3.daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novadā” un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļus iesniegt līdz 2023.gada 18.aprīļa plkst.17.00 tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā jānorāda nosaukums „Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novadā”. Pēc noteiktā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

Saistošo noteikumu projekts

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta 3.daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā” un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļus iesniegt līdz 2023.gada 26.aprīļa plkst.17.00 tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā jānorāda nosaukums „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā”. Pēc noteiktā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā

„Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursā „Dari Talsu novadam"" un tam pievienotais paskaidrojuma raksts. Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 23. maijam no šo saistošo noteikumu projekta publicēšanas dienas. Viedokļus lūdzam sniegt tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu "Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursā „Dari Talsu novadam""."

Saistošo noteikumu projekts „Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursā „Dari Talsu novadam""

„Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par pašvaldības simboliku" un tam pievienotais paskaidrojuma raksts. Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 31. maijam no šo saistošo noteikumu projekta publicēšanas dienas. Viedokļus lūdzam sniegt tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu "Par pašvaldības simboliku."

Saistošo noteikumu "Par Talsu novada simboliku" projekts

„Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni" un tam pievienotais paskaidrojuma raksts. Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 2023. gada 2. jūnijam no šo saistošo noteikumu projekta publicēšanas dienas. Viedokļus lūdzam sniegt tos nosūtot uz e-pasta adresi socialais.dienests@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni".

Saistošo noteikumu projekts „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni"

„Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Talsu novada pašvaldības teritorijā" un tam pievienotais paskaidrojuma raksts. Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 7. jūnijam no šo saistošo noteikumu projekta publicēšanas dienas. Viedokļus lūdzam sniegt tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu "Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Talsu novada pašvaldības teritorijā."

Saistošo noteikumu „Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās Talsu novada pašvaldības teritorijā" projekts

Par precizējumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursā Dari Talsu novadam”” izdošanu.

Lēmums

Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Talsu novada pašvaldības nolikums”.

Lēmums

Talsu novada pašvaldība aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”.

Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 3. oktobrim, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”.

Saistošo noteikumu projekts

Talsu novada pašvaldība aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”.

Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 3. oktobrim, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”.

Saistošo noteikumu projekts

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu””. Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 8. novembrim. Viedokļus lūdzam sniegt tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu „Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu””.

Projekts – Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Iedzīvotāju padomju nolikums”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2023. gada 17. novembrim), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Par saistošo noteikumu projektu „Iedzīvotāju padomju nolikums””.

Iedzīvotāju padomes nolikuma projekts

12.12.2023.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par azartspēļu organizēšanu”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2023. gada 26. decembrim), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt “Par saistošo noteikumu projektu „Par azartspēļu organizēšanu””.

Saistošo noteikumu projekts „Par azartspēļu organizēšanu”

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46.panta 3.daļu tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā” un paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Viedokļus iesniegt līdz 2023.gada 26.aprīļa plkst.17.00 tos nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā jānorāda nosaukums „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā”. Pēc noteiktā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Talsu novada administratīvajā teritorijā

22.12.2023.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība mācību uzsākšanai Talsu novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs pamatizglītības programmas apguvei 1., 4. un 7. klasē”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 5. janvārim), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība mācību uzsākšanai Talsu novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs pamatizglītības programmas apguvei 1., 4. un 7. klasē”.

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

28.12.2023.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Talsu novada pašvaldības nolikums””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 11. janvārim), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Talsu novada pašvaldības nolikums””.

Saistošo noteikumu projekts

28.12.2023.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2023. gada 11. janvārim, nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Par saistošo noteikumu projektu „Par Talsu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Talsu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem””.

Saistošo noteikumu projekts