Andis Āboliņš

Andis Āboliņš

Talsu novada domes priekšsēdētājs
Sandra Pētersone

Sandra Pētersone

Priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos
Dainis Karols

Dainis Karols

Priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos
Valdis Bārda

Valdis Bārda

Izpilddirektora p.i. un Izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos