Eva Kārkliņa

Eva Kārkliņa

Talsu novada domes priekšsēdētāja
Lauris Pīlēģis

Lauris Pīlēģis

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos
Aldis Pinkens

Aldis Pinkens

Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks administratīvajos jautājumos
Ivars Haselbaums

Ivars Haselbaums

Izpilddirektors
Ieva Krēķe

Ieva Krēķe

Izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos
Ligita Šnore

Ligita Šnore

Izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos p.i.