Uzsākot jebkāda veida biznesu, tā pamatā ir jābūt idejai un informācijai par uzņēmējdarbības uzsākšanu, kā arī jāizvēlas atbilstoša uzņēmējdarbības forma.

Nepieciešams noteikt arī saimnieciskās darbības statistisko klasifikatoru NACE, kurā uzņēmums darbosies.

Lai uzņēmums varētu darboties, tam ir jābūt reģistrētam kā nodokļu maksātājam VID un jāveic grāmatvedības uzskaite atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai:

Darbības laikā nepieciešamības gadījumā uzņēmējdarbības formu ir iespējams arī nomainīt.

Fiziska persona, kura, nedibinot uzņēmumu, veic saimniecisko darbību. Veicot saimniecisko darbību, tā ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un EDS sistēmā ar iespēju izvēlēties nodokļu maksāšanas veidu. Tas ir vispārējo nodokļu maksāšanas kārtību ( Iedzīvotāju ienākumu nodokli un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vai mikrouzņēmuma nodokli.

Vairāk informācijas VID mājaslapā.

Šī uzņēmējdarbības joma forma būs vairāk piemērota tiem, kuri plāno nodarbināt ne vairāk kā piecus darbiniekus, vai arī gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 600 EUR. Vairāk informācijas Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

Komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas. Minimālā pamatkapitāla summa ir 2800 EUR un to iespējams apmaksāt ar naudas vai mantisko ieguldījumu. SIA dibinātājs var būt gan fiziska, gan juridiska persona. Svarīgi zināt, ka katru gadu 25 % no uzņēmuma peļņas nepieciešams iemaksāt uzņēmuma pamatkapitālā. Vairāk informācijas Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

Uzņēmums, kura pamatkapitāls ir līdz 2799 EUR. Šo uzņēmējdarbības formu var dibināt tikai fiziska persona un uzņēmumā var strādāt ne vairāk kā pieci darbinieki. Vairāk informācijas Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

Atklāta sabiedrība, kā akcijas var būt publiskās apgrozības objekts. Minimālais pamatkapitāls 25 000 EUR un akcijas nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par 10 centiem. Vairāk informācijas Uzņēmumu reģistra mājaslapā.