Klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un izolāciju organizē Talsu novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Pašvaldība ir noslēgusi pakalpojumu līgumus ar SIA „Mellers” par klaiņojošu kaķu un suņu, bezsaimnieku un savvaļas dzīvnieku izķeršanu, līķu savākšanu Talsu novada teritorijā. Veterinārārste Romāra Pabērza veic dzīvnieku eitanāziju, kastrāciju un vakcināciju, kā arī citus pakalpojumus bezsaimnieku un klaiņojošiem dzīvniekiem.

Primārās informācijas nodošana – pašvaldības policijai

Tā kā risināmas situācijas, kur iesaistīti dzīvnieki, parādās neprognozējami un tās izvērtējamas individuāli, tad iedzīvotāji aicināti primāro informāciju nodot Talsu novada pašvaldības policijai, zvanot pa dežūrtālruni +371 26132701. Pašvaldības policija tālāk veiks saņemtās informācijas koordinēšanu, ievērojot starpinstitucionālās sadarbības principus.

Bezsaimnieku dzīvnieku klaiņošana

Par bezsaimnieku dzīvnieku klaiņošanu un iespējamām kaķu kolonijām jāziņo Talsu novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai.