Publicēts 17.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „„Grozījumi Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 Talsu novada pašvaldības nolikums””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 31. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Pagasta pārvalžu apvienību izveide”.

Publicēts 9.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts Pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 23. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt Pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai”.

Publicēts 17.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Talsu novada pašvaldības nolikums”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 23. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt Pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai”.

Missing multivides elements.

Publicēts 7.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 Iedzīvotāju padomju nolikums”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 21. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 Iedzīvotāju padomju nolikums””.

Publicēts 9.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Par veselības aprūpes pabalstu”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 23. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Par veselības aprūpes pabalstu”.

Publicēts 9.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 23. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”.

Publicēts 7.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts Par materiālās palīdzības pabalstiem”. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 21. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt „Par materiālās palīdzības pabalstiem”.

Publicēts 2.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts Grozījums Talsu novada domes 2021 gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 16. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 „​​​​​​​Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Talsu novadā””.

Publicēts 2.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts „Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Talsu novadā””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 16. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Talsu novadā””.

Publicēts 2.05.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 16. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt Grozījums Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „​​​​​​​Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Talsu novadā””.

 

Publicēts 26.04.2024.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tiek publicēts saistošo noteikumu projekts Grozījumi Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība””. Aicinām viedokli sniegt divu nedēļu laikā (līdz 2024. gada 10. maijam), nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201. Vēstules tēmā lūdzam norādīt Grozījumi Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība””.