Par Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.___ „Par Talsu novada pašvaldības 2024. gada budžetu” apstiprināšanu