Talsu novada pašvaldība aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”.

Viedokļus par saistošo noteikumu projektu var iesniegt līdz 3. oktobrim, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv. Vēstules tēmā lūdzam norādīt nosaukumu „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”.

Saistošo noteikumu projekts