Kontakti

socialais.dienests [at] talsi.lv

Atrašanās vieta

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Darbinieki

Ilze Kārklevalka

Sociālā dienesta vadītāja - Kabinets: 423. / 4. stāvs, 2. korpuss
ilze.karklevalka [at] talsi.lv

Ziedīte Smilga

Vecākā lietvede - Kabinets: 431. / 4. stāvs, 2. korpuss
ziedite.smilga [at] talsi.lv

Maija Zvirgzdiņa

Vecākā lietvede - Kabinets: 430. / 4. stāvs, 2. korpuss
maija.zvirgzdina [at] talsi.lv

Sociālais dienests ir pašvaldības institūcija, kas nodrošina sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus un profesionālu sociālo darbu. Tā pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Talsu novada  teritorijā deklarējušas savu pamatdzīvesvietu.

Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Sociālā dienesta darbības mērķi:

 • Palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas
 • Sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā
 • Veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus
 • Attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Talsu novada Sociālā dienesta darbības regulējošie dokumenti:

   

  Vārds Uzvārds Ieņemamais amats Adrese, apmeklētāju pieņemšanas laiks Tālrunis, e-pasts
  Iveta Jurkeviča Higiēnas pakalpojumu centra pārzine Talsos, Stabu ielā 6, katru darba dienu 9–12 un 13–16 mob. +371 28694487
  Vārds Uzvārds Ieņemamais amats Adrese, apmeklētāju pieņemšanas laiks Tālrunis, e-pasts
  Gunta Robiņa Higiēnas pakalpojumu centra pārzine „Zvirgzdu pansija”, Zvirgzdos, Laidzes pag. mob.+371 25714144