Apstiprinātie detālplānojumi pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā “Ģeolatvija” ,  dokumenta izstrādātājs – Talsu novada pašvaldība.