Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

 • Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”:
  • Finanšu un ekonomikas komiteja, TND/TNP pārstāvji – Andis Āboliņš, Sandra Pētersone;
  • Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja, TND/TNP pārstāvji – Andis Āboliņš, Ivars Haselbaums;
  • Tautsaimniecības komiteja, TND pārstāvji – Andis Astrātovs, Ainis Stūrmanis;
  • Tautsaimniecības komitejas Dzīvokļu jautājumu apakškomiteja, TND/TNP pārstāvji – Valdis Bārda;
  • Tautsaimniecības komitejas Būvniecības apakškomiteja, TND/TNP pārstāvji – Ivars Haselbaums;
  • Tautsaimniecības komitejas Informātikas jautājumu apakškomisija, TND/TNP pārstāvji – Gatis Andersons;
  • Veselības un sociālo jautājumu komiteja, TND/TNP pārstāvji – Dainis Karols, Ilze Kārklevalka;
  • Izglītības un kultūras komiteja, TND/TNP pārstāvji – Sandra Pētersone, Uldis Katlaps, Ieva Brūna-Labāne;
  • Izglītības un kultūras komitejas Sporta jautājumu apakškomiteja, TND/TNP pārstāvji – Almants Kalniņš, Aivars Pekmans.
 • Biedrība „Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”, TNP pārstāvis – Inta Zaķe.
 • Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība, TNP pārstāvis – Sandra Pētersone.
 • Biedrība „Latvijas Piļu un muižu asociācija”, TNP pārstāvis – Tabita Kalniņa.
 • Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija, TNP pārstāvis – Ivars Haselbaums.
 • Biedrība „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”, TNP pārstāvis – Ilze Kārklevalka.
 • Biedrība „Talsu partnerība”, TNP pārstāvis – Juzefa Kļava.
 • Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, TNP pārstāvis – Juzefa Kļava.
 • Biedrība „Talsu hokeja klubs”, TNP pārstāvis – Kaspars Sakniņš.
 • Sporta un atpūtas biedrība „Usma”, TNP pārstāvis – Normunds Tropiņš.
 • Biedrība „Talsu Komersantu klubs”, TNP pārstāvis – Sandra Pētersone.
 • Biedrība „Latvijas pašvaldību mācību centrs”, TNP pārstāvis – Dainis Karols.
 • Biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība”, TNP pārstāvis – Eva Kārkliņa.
 • Biedrība „Pedvāle”, TNP pārstāvis – Zigmunds Brunavs.
 • Biedrība „Usmas krasts”, TNP pārstāvis – Kalvis Kalniņš.
 • Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants”, TNP pārstāvis – Arvis Lagzdiņš.
 • Biedrība „Latvijas Florbola savienība”, TNP pārstāvis – Mārtiņš Maķevics.
 • Biedrība „Latvijas Hokeja Federācija”, TNP pārstāvis – Renards Brālis.
 • Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, TNP pārstāvis – Kaspars Sakniņš.
 • Biedrība „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, TNP pārstāvis – Mārcis Štrobinders.
 • Biedrība „Latvijas Kanoe Federācija”, TNP pārstāvis – Roberts Akmens.
 • Biedrība „Latvijas Futbola federācija”, TNP pārstāvis – Kaspars Sakniņš.
 • Biedrība „Latvijas Volejbola federācija”, TNP pārstāvis – Aivars Pekmans.
 • Biedrība „Latvijas badmintona federācija”, TNP pārstāvis – Edgars Kviesis.
 • Biedrība „Latvijas Biatlona Federācija”, TNP pārstāvis – Kārlis Vanags.
 • Biedrība „Latvijas Zēģelētāju savienība”, TNP pārstāvis – Gunārs Reinholds.

Saziņai e-pasts: biedribas@talsi.lv