Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

 • Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”
 • Biedrība „Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”
 • Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība
 • Biedrība „Latvijas Piļu un muižu asociācija”
 • Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija
 • Biedrība „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”
 • Biedrība „Talsu rajona partnerība”
 • Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”
 • Biedrība „Talsu hokeja klubs”
 • Biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”
 • Sporta un atpūtas biedrība „Usma”
 • Biedrība „Talsu komersantu klubs”
 • Biedrība „Latvijas pašvaldību mācību centrs”
 • Biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība”
 • Biedrība „Pedvāle”
 • Biedrība „Usmas krasts”
 • Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants”
 • Biedrība „Latvijas Florbola savienība”
 • Biedrība „Latvijas Hokeja Federācija”
 • Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”