Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

 • Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”
  • Finanšu un ekonomikas komiteja, TND/TNP pārstāvji – Eva Kārkliņa, Ieva Krēķe
  • Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja, TND/TNP pārstāvji – Eva Kārkliņa, Lauris Pīlēģis, Ivars Haselbaums
  • Tautsaimniecības komiteja, TND pārstāvji – Andis Astrātovs, Aldis Pinkens, Ainis Stūrmanis, Lauris Pīlēģis
  • Tautsaimniecības komitejas Dzīvokļu jautājumu apakškomiteja, TND/TNP pārstāvji – Lauris Pīlēģis, Ligita Šnore
  • Tautsaimniecības komitejas Būvniecības apakškomiteja, TND/TNP pārstāvji – Aldis Pinkens, Ivars Haselbaums
  • Tautsaimniecības komitejas Informātikas jautājumu apakškomisija, TND/TNP pārstāvji – Aldis Pinkens, Gatis Andersons
  • Veselības un sociālo jautājumu komiteja, TND/TNP pārstāvji – Kalvis Kalniņš, Dace Zeļģe
  • Izglītības un kultūras komiteja, TND/TNP pārstāvji – Eva Kārkliņa, Uldis Katlaps, Ieva Brūna
  • Izglītības un kultūras komitejas Sporta jautājumu apakškomiteja, TND/TNP pārstāvji – Almants Kalniņš, Aivars Pekmans
 • Biedrība „Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”, TNP pārstāvis – Valda Štrausa
 • Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība, TNP pārstāvis – Sandra Pētersone
 • Biedrība „Latvijas Piļu un muižu asociācija”, TNP pārstāvis – Tabita Kalniņa
 • Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācija, TNP pārstāvis – Ivars Haselbaums
 • Biedrība „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”, TNP pārstāvis – Dace Zeļģe
 • Biedrība „Talsu partnerība”, TNP pārstāvis – Juzefa Kļava
 • Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, TNP pārstāvis – Juzefa Kļava
 • Biedrība „Talsu hokeja klubs”, TNP pārstāvis – Kaspars Sakniņš
 • Sporta un atpūtas biedrība „Usma”, TNP pārstāvis – Normunds Tropiņš
 • Biedrība „Talsu Komersantu klubs”, TNP pārstāvis – Sandra Pētersone
 • Biedrība „Latvijas pašvaldību mācību centrs”, TNP pārstāvis – Dainis Karols
 • Biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība”, TNP pārstāvis – Eva Kārkliņa
 • Biedrība „Pedvāle”, TNP pārstāvis – Zigmunds Brunavs
 • Biedrība „Usmas krasts”, TNP pārstāvis – Kalvis Kalniņš
 • Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants”, TNP pārstāvis – Arvis Lagzdiņš
 • Biedrība „Latvijas Florbola savienība”, TNP pārstāvis – Mārtiņš Maķevics
 • Biedrība „Latvijas Hokeja Federācija”, TNP pārstāvis – Renards Brālis
 • Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, TNP pārstāvis – Kaspars Sakniņš
 • Biedrība „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, TNP pārstāvis – Mārcis Štrobinders
 • Biedrība „Latvijas Kanoe Federācija”, TNP pārstāvis – Roberts Akmens
 • Biedrība „Latvijas Futbola federācija”, TNP pārstāvis – Kaspars Sakniņš
 • Biedrība „Latvijas Volejbola federācija”, TNP pārstāvis – Aivars Pekmans
 • Biedrība „Latvijas badmintona federācija”, TNP pārstāvis – Edgars Kviesis
 • Biedrība „Latvijas Biatlona Federācija”, TNP pārstāvis – Kārlis Vanags

Saziņai e-pasts: biedribas@talsi.lv