Kontakti

tnf [at] tnf.lv

Atrašanās vieta

Krišjāņa Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Talsu novada fonda misija ir izkopt mērķtiecīgas labdarības tradīcijas un sekmēt attīstību Talsos un novadā, atbalstot sabiedriska labuma projektus un pozitīvas sociālās pārmaiņas vietējā sabiedrībā.

Fonds ir pirmais kopienas fonds Latvijā, dibināts 2003. gada 24. februārī. Kopienas fonds ir neatkarīga organizācija, kas kalpo plašiem sabiedriska labuma mērķiem, vācot ziedojumus no vietējiem ziedotājiem ar mērķi finansēt vietējo iedzīvotāju projektus. Tā ir iespēja ar pašu ziedotajiem līdzekļiem sasniegt tieši tos mērķus, kas svarīgi vietējai sabiedrībai. 

Darbinieki

Iveta Rorbaha

Valdes priekšsēdētāja
iveta.rorbaha [at] tnf.lv

Sanita Liepiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste
sanita.liepina [at] tnf.lv

Nodibinājums „Talsu novada fonds”
Krišjāņa Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Reģistrācijas numurs: 50008073841

Norēķinu konti:

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X, Konts: LV87UNLA0050017096893
A/S Swedbank, kods: HABALV22, Konts: LV51HABA0551004740459
A/S Citadele banka, kods: PARXLV22, Konts: LV49PARX0006168200011