Statuss:
Īstenošanā

Projekta nosaukums, fonds, Nr. Nacionālas nozīmes projekts „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Latvijas vides aizsardzības fonds, Nr.1-08/60/2024

Projekta īstenotājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta vadošais partneris – Latvijas Pašvaldību savienība

Apakšprojekta īstenotājs – Talsu novada pašvaldība

Projekta vadītājs un speciālists: Projektu koordinatore Žanete Grīnberga, tel. +37125606455, e-pasts zanete.grinberga@talsi.lv

Atbildīgās un sadarbības iestādes: Latvijas vides aizsardzības fonds, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Latvijas Pašvaldību savienība

Darbu veicēji: Atkritumu apsaimniekošana – SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”, SIA „Janvāri” un SIA „Hagberg”

Drošu peldēšanas stendu izgatavošana un uzstādīšana: Biedrība „Peldēt droši”

Mērķi un uzdevumi: Projekta ietvaros plānots veikt pludmales uzkopšanas darbus, kuros ietilpst gan cilvēku atstāto, gan no jūras izskaloto atkritumu savākšana un atkritumu konteineru iztukšošana. Plānots izgatavot un uzstādīt stendus „Peldēt droši”, lai cilvēkus informētu par drošību ūdenī.

Piekrastes savlaicīga, regulāra apsaimniekošana ļauj radīt patīkamu vidi piekrastes iedzīvotājiem un tās apmeklētājiem, kā arī saaudzēt piekrastē esošās dabas vērtības.

Finansējums: kopējās izmaksas: EUR 30 146,00 Latvijas valsts budžets

Īstenošanas laiks:

01.05.2024.- 01.10.2024.

Publicitāte:

https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/projekta-ietvaros-nodrosinas-piekrastes-teritoriju-apsaimniekosanu

vides fonds

Žanete Grīnberga

Projektu koordinatore - Kabinets: 402. / 4. stāvs, 1. korpuss
zanete.grinberga [at] talsi.lv