Statuss:
Noslēdzies

Projekta nosaukums, Nr.
Kvadracikla iegāde un piegāde Talsu novada pašvaldībai zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
23-00-S0ZF03-000033

Fonds:
Valsts zivju fonds

Projekta īstenotājs:
Talsu novada pašvaldība

Projekta vadītājs un speciālists:
Signe Klismeta,
tālr.nr +371 25699448
e-pasts: signe.klismeta@talsi.lv

Mērķi un uzdevumi:
Projekta mērķis –  nodrošināt operatīvu ezeru, upju un piekrastes aizsardzību, apsaimniekošanu, malu zvejniecības mazināšanu, izskaušanu, zivju resursu saglabāšanu, licencētas zvejas kontrolēšanu un uzraudzību.
Kopējās izmaksas: EUR 9500,00.

Īstenošanas periods:
28.11.2023. – 15.12.2023.

Publicitāte:
https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/projekta-ietvaros-zivju-resursu-aizsardzibas-pasakumu-nodrosinasanai-iegadats-kvadricikls 

 

Lauku atbalsta dienests. Logo
Zivju fonds. Logo