Statuss:
Īstenošanā

Projekta īstenotājs: Talsu novada pašvaldība.

Projekta vadītājs un speciālists: Aiva Dimante, tālr. +371 26418019, e-pasts aiva.dimante@talsi.lv.

Darbu veicēji:

  • Autoruzraudzība – SIA Projekts 3”.
  • Būvuzraudzība – SIA Somniar”.
  • Būvdarbi – SIA „SC Grupa”

Finansējums: kopējās izmaksas 1 435 644,97 EUR.

Mērķi un uzdevumi:

Projekta mērķis-nodrošināt infrastruktūras atjaunošanu, atjaunojot ielas segumu un izbūvējot gājēju un veloceliņus, nodrošinot labvēlīgus apstākļus gājējiem, t.sk., mikromobilitātes rīku izmantošanai.

Investīciju projekta rezultātā tiks atjaunota daļa no Dundagas ielas Talsu pilsētā- atjaunota 7.5 m plata brauktuve  800 m garā posmā, atjaunots apgaismojums, izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas sistēma, veikta teritorijas labiekārtošana, atjaunots gājēju un velosipēdistu celiņš.