Statuss:
Noslēdzies

Projekta nosaukums, fonds, Nr.

Stāvlaukuma izbūve pie Dundagas ielas 22”, Talsu novada pašvaldība

Projekta īstenotājs

Talsu novada pašvaldība

Projekta vadītājs un speciālists

Projektu vadītāja Signe Klismeta tel. +371 225699448, e-pasts signe.klismeta@talsi.lv

Darbu veicēji

Būvdarbu veicējs –  SIA Prestons”

Būvuzraudzība – SIA Somniar”

Mērķis

Projekta mērķis – uzlabot infrastruktūru, labiekārtot daudzīvokļu mājas pagalmu

Finansējums

Kopējās izmaksas: 21622,65 EUR (t.sk. būvdarbi un būvuzraudzība)

Īstenošanas laiks

01.03.2024.–18.05.2024.

Publicitāte

https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/jauns-stavlaukums-dundagas-iela-22-talsos