• Andis Āboliņš, komisijas priekšsēdētājs, tālr. nr. +371 22722277.
 • Gints Podkalns, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģionālās pārvaldes Dundagas posteņa komandieris, tālrunis +371 29184402.

Komisijā ir pārstāvji no:

 • Veselības inspekcijas;
 • Pārtikas un veterinārā dienesta;
 • Valsts policijas;
 • Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;
 • Valsts meža dienesta;
 • Valsts vides dienesta;
 • Akciju sabiedrības „Sadales tīkls”;
 • VAS “Latvijas dzelzceļš”;
 • Dabas aizsardzības pārvaldes;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta;
 • SIA “Talsu namsaimnieks”;
 • SIA “Talsu ūdens”;
 • SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”.