Statuss:
Noslēdzies

Projekta nosaukums, Nr.
Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšana Talsu novadā”
Nr.2023.LV/UKR_KO/19

Projekta vadītājs un speciālists
Signe Klismeta
tel. +371 25699448
e-pasts signe.klismeta@talsi.lv

Mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis ir nodrošināt kultūrorientācijas kursu un pasākumus Talsu novada dzīvojošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, tādējādi sniedzot mērķtiecīgu, uz galvenajām vajadzībām vērstu atbalstu un veicinot efektīvu ukraiņu integrāciju sabiedrībā.

Īss projekta apraksts
Lai veicinātu ukraiņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, projektā plānots divās dažādās aktivitātēs iesaistīt 75 mērķauditoriju pārstāvjus. Viena no aktivitātēm - Kultūrorientācijas kursi, kur Ukrainas civiliedzīvotājiem būs iespēja iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju, cilvēkus un padziļināti apgūtu latviešu valodu. Paralēli kultūrorientācijas kursiem tiks organizētas sešas ekskursijas pa Latviju, kurās piedalīsies ne tikai Ukrainas civiliedzīvotāji, bet arī uzņemošā kopienas.

Īstenošanas laiks
07.08.2023. – 31.12.2023.

Publicitāte:
https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/norisinas-kursi-un-ieklausanas-pasakumi-talsu-novada-dzivojosajiem-ukrainas-civiliedzivotajiem

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

SIF logo. Sabiedrības integrācijas fonds