Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nosaukums, Nr. „Ukrainas civiliedzīvotāju integrēšana Talsu novadā” Nr.2023.LV/UKR_KO/19 Projekta vadītājs un speciālists Signe Klismeta tel. +371 25699448 e-pasts signe.klismeta@talsi.lv Mērķi un uzdevumi Projekta mērķis ir…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Pašvaldība turpina dalību pilotprojektā “Metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšanu” Sadarbībā ar Labklājības ministriju un ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu turpinās pilotprojekta “Metodikas sociālajam darbam…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Katrai personai zemu ienākumu mājsaimniecībā laika periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim būs iespēja saņemt papildu pārtikas komplektu par trīs mēnešu periodu Eiropas Atbalsta fonda…
  Statuss:
  Noslēdzies
  „Kurzeme visiem”, Nr.9.2.2.1/15/I/004 Projekta mērķis: palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Projekta īstenotājs: …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem sāk saņemt atbalstu Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā Šī gada novembrī 10 Latvijas pašvaldībās, kopā 100 cilvēki sāka saņemt pakalpojumus Individuālā budžeta izmēģinājumprojektā sociālo pakalpojumu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Jauna pieeja sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Labklājības ministrija sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām īstenos izmēģinājumprojektu, kura mērķis ir izmēģināt jaunu pieeju sabiedrībā balstītu…