Statuss:
Īstenošanā

Prioritārais investīciju projekts
Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve K. Mīlenbaha ielā 28, Talsos

Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība

Projekta vadītājs un speciālists
Vecākā projektu vadītājā Ina Lībeka, tel. nr. +371 20289899; e-pasts: ina.libeka@talsi.lv

Darbu veicēji
Autoruzraudzība: SIA
Elko arhitektūra”
Būvuzraudzība: SIA „Būves un būvsistēmas”
Būvdarbu veicējs: SIA Bildberg”

Finansējums
Kopējās izmaksas: 2 070 188,78 EUR

Mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis ir atjaunot Talsu 2. vidusskolas Metodisko centru un nodrošināt augstu energoefektivitāti, samazinot primārās enerģijas patēriņu, papildu sakārtojot un labiekārtojot arī apkārtējo teritoriju. Tiks izveidota āra mācību klase, kur galvenais elements būs siltumnīca: tā īpaši noderīga būs padziļinātai dabaszinību apguvei.

Publicitāte
https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/parbuves-talsu-2-vidusskolas-metodisko-centru