Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) paziņo par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu divos pasākumos:

  • EJZAF pasākumā: „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (U31421). Īstenošanas vieta Talsu novadā: Kolkas pagasts.
  • ELFLA intervences „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē: „Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas”. Īstenošanas vieta Talsu novadā: Dundagas, Īves, Kolkas, Lubes un Valdgales pagasts.

LEADER/SVVA programmā sācies jaunais plānošanas periods 2023.–2027. gadam. (ZBA) izstrādāto Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju plašāk var lasīt šeit.

EJZAF
EJZAF
ELFLA
ELFLA
Stratēģiskie mērķi