Darbības veids
Tautas deju kolektīvi
Darbības vieta
Stendes tautas nams

Vadītāja: Indra Nolendorfa

Tālrunis: +371 29126816

E–pasts: indra.nolendorfa@gmail.com

Nodarbību laiks: katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 19.30 –22.00

1988. gadā tika atjaunots kādreizējais tautas deju kolektīvs „Teika”, kam 1960. gada 22. jūlijā ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas kolēģijas un Latvijas PSR Arodbiedrību republikāniskās padomes prezidija Lēmumu par ilggadēju teicamu darbu, augstvērtīgu māksliniecisko izpildījumu un aktīvu sabiedrisko darbību tika piešķirts Tautas deju ansambļa nosaukums un turpmāk tika noteikts kolektīvu saukt par Stendes kultūras nama Tautas deju ansambli „Teika”. Toreiz ansambli vadīja leģendārs Talsu rajona kultūras darbinieks Jānis Pudžs. Pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā kolektīva darbība apsīka, bet 1988. gadā kolektīva vadību pārņēma Zita Zača, kura vadīja kolektīvu līdz 2009. gada februārim, kad viņas vietā stājās Liene Konopacka. Patlaban „Teika” ir stabils „E” grupas kolektīvs, kas skatēs iegūst pelnītus I pakāpes vērtējumus.
Kolektīvs aktīvi koncertē – tie ir koncerti gan mūsu novada robežās, gan arī deju darbnīcas Vohmā, Igaunijā. Stendē notikusi arī deju kolektīvu darbnīca, kad Agris Daņiļevičs sniedza savu meistarklasi un iestudēja jaunu deju.