Atrašanās vieta

Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads, LV-3257

Darba laiks:

  • Pirmdiena 10.00 – 18.30
  • Otrdiena 10.00 – 18.30
  • Trešdiena 10.00 – 18.30
  • Ceturtdiena 10.00 – 18.30
  • Piektdiena 10.00 – 18.30
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Irīna Kalniete

Kultūras pasākumu organizatore
irina.kalniete [at] talsi.lv

Indra Nolendorfa

Deju kolektīva „Teika” vadītāja
indra.nolendorfa [at] gmail.com

Vija Ābele

Līnijdeju grupas „Evita” vadītāja
vija.abele [at] inbox.lv

Ina Valtere

Lietišķās mākslas kolektīva vadītāja (rokdarbi)
sabile.kultura [at] talsi.lv

Lidija Priedīte

Lietišķās mākslas kolektīva vadītāja (audējas)
lidija.priedite [at] inbox.lv

Armands Ulmanis

Vokālā ansambļa „Stende” vadītājs
armandsul [at] gmail.com

Pēc novadpētnieku sniegtās informācijas šī brīža tautas nama sākums varētu būt 1946. gadā. Gadiem ejot, iestādes atrašanās vieta mainījusies, patlaban Stendes tautas nams atrodas bijušajā “mežniecības” ēkā, kas ir pašvaldības īpašums. Tajā atrodas arī Stendes pilsētas pārvalde. Lai arī ēka nav celta kā kultūras nams, tajā jau sākotnēji ir bijusi zāle un neliela skatuve, kas bijusi paredzēta mežniecības darbinieku pasākumu organizēšanai. Stendes tautas nama zālē, pateicoties saglabātajai koka apdarei un tam, ka zālē nav parastu griestu, bet gan siltināts divslīpņu jumts, kas veido arī telpas griestus, ir īpaša aura un brīvības sajūta. Stendes pašvaldības ēkā atrodas arī visas pašvaldības iestādes. Izstāžu zālē iespējams rīkot izstādes un arī dažāda veida informatīvus pasākumus.
Stendes tautas namā darbojas visu paaudžu amatierkolektīvi. Pirmsskolas vecuma bērni dejo TDK „Saulstariņi”. Ir iespējas dziedāt bērnu un jauniešu popgrupā „SOL”. Savukārt vidējā paaudze pulcējas kopā TDK „Teika”, sieviešu vokālajā ansamblī „Gaisma”, vīru vokālajā ansamblī „Stende”, vokāli instrumentālajā ansamblī „Stende” un līnijdeju grupā „Evita”. Pensionāri satiekas Stendes senioru klubā „Rudentiņš” un vokālajā ansamblī „Atmiņas”. Lietišķās mākslas mīļotāji apmeklē rokdarbu un audēju pulciņu nodarbības. Stendes dāmas satiekas Dāmu kluba „Efeja” nodarbībās. Iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku ir ikvienam!