Izsludināts: 29.04.2024.
Iesniegšanas datums: 10.05.2024. plkst. 12.00.
Statuss
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Līguma veids
Pakalpojums
Gads
2024. gads
Izsludināts: 29.04.2024.
ID Nr.:

TNPz 2024/17

Iepirkuma līguma nosaukums:

Projekta pieteikuma Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novadā ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” un tā pielikumu sagatavošana

Iesniegšanas termiņš: 2024. gada 10. maijs plkst. 12.00
Statuss: Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Līguma veids: Pakalpojums
Procedūras veids: Cenu aptauja
Kontaktpersona:

Talsu novada pašvaldības Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieks energopārvaldības jautājumos Toms Akmentiņš, tālruņa Nr. 22038915

Paredzamā līgumcena:  
Papildu informācija: Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu: iepirkumi@talsi.lv līdz 2024. gada 10. maijam plkst. 12.00
Dokumenti: