Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursā kopējais pieejamais finansējums projektu ideju realizēšanai ir 25 000 EUR, bet maksimāli pieejamais pašvaldības finansējuma apjoms vienam projektam ir 1000 EUR. Pretendentam jānodrošina ne mazāk kā 20% līdzfinansējums no pašvaldībai pieprasītā finansējuma apjoma.

2023. gada konkursa prioritāte ir daudzveidīgi un inovatīvi kultūras un tūrisma projekti, kas veicina kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju aktualizēšanu un popularizēšanu, jaunrades attīstību un vietējās kopienas iesaisti kultūras un tūrisma piedāvājuma veidošanā.

Sīkāka informācija par projektu konkursu pieejama Kultūras un sporta attīstības nodaļā (K. Valdemāra iela 17, Talsi) vai sazinoties ar projektu konkursa koordinatoru pa tālruni +371 26687442.