Kontakti

ruta.cubare [at] talsi.lv

Atrašanās vieta

Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV-3292

Darbinieki

Ruta Čubare

Vadītāja
ruta.cubare [at] talsi.lv

Virbu kultūras nama ēka ir būvēta 1969. gadā. 2009. un 2011. gados ir īstenota ēkas vienkāršotā rekonstrukcija. Virbu kultūras nama misija ir attīstīt, izkopt un popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, piedāvāt mūsdienīgu un radošu kultūras produktu, veikt valsts svētku, piemiņas dienu, koncertu, teātra izrāžu, izstāžu, festivālu un konkursu, kā arī saturīgas atpūtas organizēšanu atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām.
Virbu kultūras nams nodrošina sava pagasta sabiedriskās rosības, svētku un tradicionālo norišu, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu, mākslinieciskās jaunrades un amatiermākslas procesa nepārtrauktības un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku norises pēctecību.