• Kalvis Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs.
  • Ieva Krēķe, komisijas loceklis.
  • Uldis Katlaps, komisijas loceklis.
  • Gundars Sebris, komisijas loceklis.
  • Tatjana Neilande, komisijas loceklis.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 „Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”