• Komisijas priekšsēdētājs – Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos.
  • Komisijas loceklis – Nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departamenta vadītājs.
  • Komisijas loceklis – Nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs.