• Komisijas priekšsēdētājs – Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks administratīvajos un finanšu jautājumos.
  • Komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītājs.
  • Komisijas loceklis – Talsu novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs.