• Datu aizsardzības speciālists (saskaņā ar līgumu par datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšanu; kontakti +371 26658265 vai rakstot uz datuaizsardziba@talsi.lv) – komisijas priekšsēdētājs.
  • Talsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs – komisijas loceklis.
  • Talsu novada pašvaldības Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājs – komisijas loceklis.
  • Talsu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs – komisijas loceklis.