• Andis Āboliņš, komisijas priekšsēdētājs, tālr. nr. +371 22722277
 • Pēteris Zorģis.
 • Valdis Kalderauskis.
 • Sanita Liepiņa.
 • Ina Jurkeviča.
 • Baiba Dūda.
 • Eva Nolendorfa.
 • Guna Millersone.
 • Gundega Balode.
 • Jānis Kalniņš.
 • Jana Kalēja.
 • Ilze Indruškeviča.