• Raivis Jekums, komisijas priekšsēdētājs.
  • Guntis Millers, komisijas loceklis.
  • Lauris Ķemlers, komisijas loceklis.
  • Kaspars Plivna, komisijas loceklis.
  • Māris Alsbergs, komisijas loceklis.
  • Aigars Zadiņš, komisijas loceklis.