Atrašanās vieta

Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads, LV-3257

Vadītāja: Jana Fībiga