• Domes priekšsēdētājs – komisijas priekšsēdētājs.
  • Pašvaldības uzņēmējdarbības koordinators – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
  • Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis.
  • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Talsu Biznesa inkubatora pārstāvis.
  • Biedrības „Talsu Komersantu klubs” pārstāvis.
  • Nodibinājuma „Talsu novada fonds” pārstāvis.
  • Biedrības „Talsu rajona partnerība” pārstāvis.
  • Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra pārstāvis.
  • Latvijas Rūpniecības un tirdzniecības kameras pārstāvis.
  • Valsts finanšu institūcijas „Altum” pārstāvis.