• Kalvis Kalniņš, Talsu novada domes deputāts, komisijas priekšsēdētājs;
  • Rudīte Blāze, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece;
  • Līva Lediņa, Talsu Mūzikas skolas direktora vietniece;
  • Anda Bajāre, Talsu novada Sporta skolas direktora vietniece administratīvajā darbā;
  • Antra Vētra, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra izglītības metodiķe.