• Kalvis Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs.
  • Ieva Brūna-Labāne, komisijas locekle.
  • Uldis Katlaps, komisijas loceklis.
  • Egita Murauska, komisijas locekle.
  • Inga Ralle, komisijas locekle.