Kontakti

Talsu novada Domes sastāvs ievēlēts 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Deputātu skaits  19.


Pieņemšanas laiks

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs otrdienās 17.00–18.00.

Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētājas un vietnieku pieņemšanas laiki ir 17.00–18.00.

Darbinieki

Deputātu pieņemšanas maijā un jūnijā

Pieņemšanas vieta Datums
9.05.2023. 30.05.2023. 6.06.2023.
Talsu novada pašvaldība, Talsi Eva Kārkliņa   Eva Kārkliņa
Vandzenes pagasta pārvalde, Vandzene Dainis Karols, Almants Kalniņš    
Dundagas pagasta pārvalde, Dundaga   Eva Kārkliņa  
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde, Sabilē   Juzefa Kļava, Andis Astrātovs, Oļegs Solovjovs  
Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvalde, Virbi   Aldis Pinkens, Andra Grīvāne, Māris Rozenbergs  
Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasts pārvalde, Valdemārpilī     Sandra Pētersone, Gaidis Bērziņš, Gundars Sebris, Andis Āboliņš
Valdgales pagasta pārvalde, Pūņas     Ilva Norenberga, Lauris Pīlēģis, Antra Grūbe, Kalvis Kalniņš

Pieņemšanas notiek pilsētu un pagastu pārvaldēs otrdienās 17.00–18.00

Talsu novada pašvaldībā domes priekšsēdētājas un vietnieku pieņemšanas laiki ir 17.00–18.00.