• Ilgonis Grosvalds, komisijas priekšsēdētājs (+371 29110882).
  • Gatis Vjaters.
  • Solvita Bērziņa.
  • Inese Āboltiņa.
  • Malda Pētersone.
  • Dace Grišule.
  • Ojārs Alfrēds Kalnbirze.
  • Eva Vadone.